Download Free Premium Joomla 3 Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net

stowarzyszenie

MISJA

URZECZYWISTNIAMY MARZENIA DZIECI

Stowarzyszenie „Spełniamy Dziecięce Marzenia” to inicjatywa mająca na celu docieranie do marzeń dzieci i ich realizację. Zrzesza osoby działające w interesie uczniów SP45 oraz lokalnej społeczności Bytomia. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie, rozwijanie oraz wspieranie finansowe, rzeczowe i ideowe edukacji uczniów Szkoły.

Stowarzyszenie ma za zadanie podejmowanie działań społecznych w dziedzinie oświaty i wychowania, ekologii, promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem wyrównania szans edukacyjnych uczniów oraz stymulowania rozwoju uczniów utalentowanych i z pasją.

Poza realizacją projektów skierowanych do dzieci, aktywizujemy lokalną społeczność, szczególnie poprzez organizację imprez społeczno – kulturalnych integrujących mieszkańców. Przedstawiamy różne formy spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań, wspieramy inicjatywy edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne, angażując w ich realizację różne środowiska.

„Bo potrafisz !”- inicjatywy rozwijające talenty

„Na deser książka” - propagowanie czytania, wyjazdy na targi książek

„Dzieci dzieciom” - działalność charytatywna

„Bliżej kultury” - wyjazdy do instytucji kulturalnych w regionie

„Kameleon” - wydawanie gazety szkolnej

„Edukuj się !” - działania wspierające naukę

„Jesteśmy razem” - integracja społeczności lokalnej