Download Free Premium Joomla 3 Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net
  • URZECZYWISTNIAMY MARZENIA DZIECI

    URZECZYWISTNIAMY MARZENIA DZIECI

    - STOWARZYSZENIE SPEŁNIAMY DZIECIĘCE MARZENIA na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu -
  • URZECZYWISTNIAMY MARZENIA DZIECI

    URZECZYWISTNIAMY MARZENIA DZIECI

    - STOWARZYSZENIE SPEŁNIAMY DZIECIĘCE MARZENIA na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu -

Stowarzyszenie „Spełniamy dziecięce marzenia”

Inicjatywa mająca na celu docieranie do marzeń dzieci i ich realizację. Zrzesza osoby działające w interesie uczniów SP45 oraz lokalnej społeczności Bytomia. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie, rozwijanie oraz wspieranie finansowe, rzeczowe i ideowe edukacji uczniów Szkoły.
Stowarzyszenie „Spełniamy dziecięce marzenia”

Cel

Stowarzyszenie ma za zadanie podejmowanie działań społecznych w dziedzinie oświaty i wychowania, ekologii, promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem wyrównania szans edukacyjnych uczniów oraz stymulowania rozwoju uczniów utalentowanych i z pasją.

Stowarzyszenie „Spełniamy dziecięce marzenia”

Cel

Stowarzyszenie ma za zadanie podejmowanie działań społecznych w dziedzinie oświaty i wychowania, ekologii, promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem wyrównania szans edukacyjnych uczniów oraz stymulowania rozwoju uczniów utalentowanych i z pasją.


Realizacje

Poza realizacją projektów skierowanych do dzieci, aktywizujemy lokalną społeczność, szczególnie poprzez organizację imprez społeczno – kulturalnych integrujących mieszkańców.
Realizacje

Relizacje

Przedstawiamy różne formy spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań, wspieramy inicjatywy edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne, angażując w ich realizację różne środowiska.

Realizacje

Relizacje

Przedstawiamy różne formy spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań, wspieramy inicjatywy edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne, angażując w ich realizację różne środowiska.


Impreza społeczno – kulturalna „Spełniamy dziecięce marzenia"

Od 2008 roku organizujemy imprezę o zasięgu lokalnym integrującą społeczność. Początkowo impreza była festynem rodzinnym, którego celem nadrzędnym stało się zamienienie choć na chwilę betonowego miasta w wielki, barwny plac zabaw, pełen uśmiechu i dobrej zabawy
Impreza społeczno – kulturalna „Spełniamy dziecięce marzenia"

Spełniamy dziecięce marzenia

Była też forum promowania uczniowskich talentów, dla których występy przed publicznością, na profesjonalnej scenie, były niejednokrotnie spełnieniem wielkich pragnień.

Impreza społeczno – kulturalna „Spełniamy dziecięce marzenia"

Spełniamy dziecięce marzenia

Szeroko zakrojona kooperacja z instytucjami kultury i sportu, placówkami oświatowymi, fundacjami przyniosła wymierne korzyści dla szkoły i uczniów – pozwoliła realizować nasze cele, pozyskiwać fundusze umożliwiające pomoc potrzebującym dzieciom, wypromować szkołę jako jednostkę kultury, prospołeczną, w której coś się dzieje, zaangażowaną w sprawy lokalne.

Dla osób chcących wspomóc naszą działalność i przekazać darowiznę na cele statutowe podajemy numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat: BZ WBK o. Bytom numer rachunku: 11 1090 2011 0000 0001 3070 6628